На кои параметри да обърнете внимание при избора на климатик

Климатиците са един от най-ефективните начини за отопление или охлаждане. Днес можем да си изберем различни класове климатици, като започнем от най-базовите и стигнем до високо технологичните хипер инверторни системи. В голямото разнообразие от марки и модели на пазара, клиентът трябва да разбира максимално точно параметрите на климатичната система, която купува. Ефективността на един климатик при отопление се измерва с параметъра СОР. Нашата практика и разговори с различни клиенти са ни показали, че повечето от тях не са наясно точно какво показва той.
В тази статия ще можете да разберете какво представлява параметърът СОР, защо е важен и на кое да обърнете по-специално внимание при избора на климатици. Абревиатурата “COP” означава “coefficient of performance” или „коефициент на преобразуване“. Това е коефициент, характерен за всички хладилни машини (климатици, хладилници, фризери, чилъри, термопомпи и др.). Той е безразмерен, което означава, че за него няма мерна единица. Иначе казано, това е отношението между отдаваната топлинна мощност в помещението и консумираната електрическа мощност на климатика. Пример: Ако даден климатик работи в режим отопление и има COP = 3, то това означава, че за всеки 1kW консумирана електическа мощност, машината отдава 3kW топлинна мощност в помещението ви. За сравнение всички електрически нагреватели (ел. конвектор, вентилаторна печка с реотани, котлони, ел.бойлери и др.) имат COP=1, което означава, че консумирайки 1kW електрическа мощност от мрежата, те отдават точно 1kW топлинна мощност. Сами можем да си направим извода, че ако сменим старата електрическа печка с нагреватели, с която се топлим и монтираме дори и най-базовия модел климатична система с COP=3, то разходите за отопление ще се понижат 3 пъти (67%). Тази икономия на електричесво е значителна и обикновено инвестициите вложени в климатика се възвръщат още след 1-2 години.
Много хора бъркат понятието COP с КПД (коефициент на полезно действие) на машината. Тук ще обясним и тази съществена разлика. Известно е, че една машина не може да има КПД по-високо от 1. Тогава това би означавало, че машината произвежда повече енергия, отколкото се влага в нея. А както знаем от физичните закони енергията не се печели или губи, тя само сменя състоянията си. Климатичната система използва топлината от въздуха, като я пренася в помещението. Тази функция се изпълнява от външното тяло на системата. То преобразува енергията от външния въздух.

Задачата на климатика е да пренесе енергията от външния въздух до помещението. Ако обаче искаме да вземем топлина от студения зимен въздух и да я пренесем в топлата стая се налага да вложим допълнително енергия под формата на електричество. В крайна сметка, цялата енергия, необходима за затоплянето на стаята идва от външния въздух. Електричеството служи само за пренасянето на тази енергия. В този случай излиза, че в машината се влагат общо 4kW мощност, а тя ни предоставя само 3kW. КПД-то на машината се получава 3/4, или 75%, докато COP е все още 3, което е напълно възможно и очаквано. Нашата печалба е от това, че заплащаме само електрическата енергия, докато енергията на външния въздух не ни струва нищо.

Друга важна особеност на коефициента на преобразуване “COP” е, че той се променя постоянно и зависи от външната температура. Трябва да знаете, че си има стандарт за този коефициент. Във всички каталози за всякакви климатични машини COP се дава при външна температура от 7⁰С. При понижаване на температурите този коефициент също се понижава. Това означава, че един климатик работи по-трудно, когато навън е по-студено. В повечето каталози и магазини има надпис до климатиците, гласящ „не се препоръчва да работи при температури по-ниски от -5⁰С“. Под тази температура COP се различава драстично от стойността, показана в каталога или магазина. От друга страна това не означава, че климатикът няма топли, просто ще му трябва повече електрическа енергия, за да го стори. Разликата в температурите в помещението и навън става много голяма и преносът на топлина се затруднява, за което се изисква повече ел. мощност. Това трябва да се има предвид при закупуването на климатик, защото почти през цялата зима температурите навън са под 7⁰С и се получава така, че този COP от каталога почти никога няма да е реален. За ориентир, за една нормална машина, при големи студове (около -15⁰С) този коефициент пада до около 1,5. COP по-малък от 1 е почти невъзможно да се получи, което означава, че климатикът ви отново ще има предимство пред реотановите печки. При нормална работа коефициентът варира от 3,5 – 4,5 в топло време, до 2 - в студено.
Като заключение ще обърнем внимание на коефициента на преобразуване при охлаждане и наскоро появилите се „сезонни коефициенти на отопление (охлаждане)“. От написаното дотук става ясно, че когато говорим за COP се има предвид режим на отопление през зимата. За режим охлаждане (през лятото) съществува същият коефициент, но под друго име. Ще го срещнете като “EER”. Неговото значение е аналогично с това на COP. Само ще споменем, че в каталозите той се дава при 35⁰С външна температура. Това е сравнително точно, защото през лятото температурите много рядко надвишават 35-40⁰С и можем да кажем, че стойностите на EER в каталозите са доста по-реални в сравнение с COP. В характеристиките на климатиците вече ще срещнете и понятия като SCOP и SEER. Това са същите коефициенти, но се наричат „сезонни“. Аналогични са с EER и COP, но се изчисляват на база целия сезон (зимен или летен). Обикновено те имат доста по-големи стойности, отколкото COP и EER. Най-добра представа за работата на един климатик ще получите от коефициентите COP и EER, а не от сезонните.